Service aftale

Når du køber en af vores varmepumper anbefaler vi altid, at du tegner en service aftale, så din varmepumpe bliver efterset hvert år. 

Luft/luft varmepume:
Det er lovpligtigt at få lavet et eftersyn hvert år, hvis varmepumpen indeholder over 1 kg. kølemiddel. Derudover kan der være forskellige betingelser fra leverandøren med hensyn til hvor tit der skal laves service på en luft/luft varmepumpe.
Prisen for en service er fra 1.195,- kr

Luft/vand varmepumpe:
Ligesom luft/luft varmepumen er det også her ifølge arbejdstilsynets vejledning om køleanlæg og varmepumper §5.1 er det i dag lovpligtigt at varmepumper, med over 1 kg kølemiddel, bliver kontrolleret hvert år af en uddannet kølemontør. 
Prisen for en service er fra 1.495,- kr

Jordvarme:
Et jordvarmeanlæg skal kontrolleres mindst én gang årligt af en uddannet kølemontør. Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst fem år og skal fremvises til kommunen, hvis det forlanges.
Uddrag fra tilladelsen fra kommunen:”Mindst en gang om året skal anlægget, på foranledning af anlæggets ejer, efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg..”
Prisen for en service er fra 1.295,- kr

Ved et eftersyn sikrer du samtidig at varmepumpen fungerer optimalt. 
Ønsker du at vi skal lave et service på dit anlæg, også det vi ikke har monteret, er du altid velkommen til at kontakte os.

 service beskaaret

 

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Kontakt os i dag

Adresse 

Nygade 19
6920 Videbæk

Industriarealet 42
6990 Ulfborg

 

Kontakt info

Firma info