CTS-anlæg

Central Tilstandskontrol og Styring af ventilation-, varme-,  køleanlæg samt andre klimatekniske installationer.

CTS-strategi er baseret på åbne standarder ved udvidelse eller sammenbygning af eksisterende CTS-anlæg udarbejder vi en CTS-strategi. Strategien sikrer, at kommunikationen mellem eksisterende og nye CTS-anlæg får en åben kommunikationprotokol via en standardbrugerflade.

Hvis anlægget skal udvides eller hvis flere CTS-anlæg af forskellige fabrikater skal sammenbygges, så anbefaler vi (afhængig af eksisterende anlægs funktions-dygtighed), at erstatte eller dele af de eksisterende CTS-anlæg kobles med nye åbne systemer.

Her kan anvendes SCADA-system (Supervisory control and data Acquisition) til registrering, styring og betjening.
Man ser, at flere og flere vælger at få tilkoblet CTS og IBI, hvor ABA er integreret i CTS og IBI systemet.

© Copyright 2017 Viftrup Jespersen A/S. All Rights Reserved.