CTS anlæg

CTS, Central tilstandskontrol og styring af varme-ventilation, køle-anlæg samt andre klimatekniske installationer.

CTS-strategi er baseret på åbne standarder, ved udvidelse eller sammenbygning af eksisterende CTS-anlæg, udarbejder vi en CTS-strategi. Strategien sikrer, at kommunikationen mellem eksisterende og nye CTS-anlæg får en åben kommunikationprotokol, via en standardbrugerflad.

Hvis anlægget skal udvides, eller hvis flere CTS-anlæg af forskellige fabrikater skal sammenbygges, anbefaler vi (afhængig af eksisterende anlægs funktions-dygtighed) at erstatte eller dele af de eksisterende CTS-anlæg kobles med nye åbne systemer.

Her kan anvendes SCADA-system (Supervisory control and data Acquisition) til Registrering, styring og betjening.
Man ser at flere og flere vælger at få tilkoblet CTS og IBI, hvor ABA er integreret i CTS og IBI systemet.

© Copyright 2017 Viftrup Jespersen A/S. All Rights Reserved.