Foderproduktion og mølleri

Effektivitetskravene til et moderne landbrug stiger, derfor har vi specialiserede medarbejdere, som kun arbejder med landbrugsinstallationer.

Vores landbrugselektrikere har stor erfaring med de fuldt automatiserede landbrugsproduktioner, hvor foderproduktionen bliver styret af avancerede computersystemer eller traditionelle PLC-styringer. 

Der leveres PLC-styringer til mange anlæg f.eks.:

  • Male-blandeanlæg 

  • Tørringsanlæg

  • Siloanlæg

Styretavler og kombinerede styre- og krafttavler, er en af vores specialer

Styretavler en forudsætning for det meste af den automation der findes.
Det styretekniske design er dynamisk, der kan løbende justeres i anlæggets opbygning eller tilkobles nye funktionaliteter. Her er det en kæmpe fordel, at vi selv producerer styretavler.

Installation af nyt automatisk anlæg

Når der skal installeres et nyt automatisk anlæg er der mange faktorer, der skal tages højde for inden installationsarbejdet kan påbegyndes.
Emner som effektbehov, kortslutningsniveau, spændingsfald, jording og udligningsforbindelser skal gennemgås. Derudover skal der laves el- og tavlediagrammer.

© Copyright 2017 Viftrup Jespersen A/S. All Rights Reserved.