Ventilationsanlæg

Vi har installeret mange anlæg til kyllinge- kvæg- og svinestalde og sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet.
Du kan spare energi og få en bedre driftsøkonomi ved at skifte til energieffektiv ventilation i stalden.

Vi har erfaring med styringer, montering og fejlfinding af:

  • Vægventiler
  • Loft- og gulvudsugning
  • Højtrykskøling
  • Varmeventilation
© Copyright 2017 Viftrup Jespersen A/S. All Rights Reserved.