LANDBRUG

Vores landbrugskunder behandler vi med stor respekt og omhu, og det er ikke unormalt,

at vi ser kundeforholdet gå i arv fra generation til generation, hvilket vi vover at betragte som et tegn på tillid og kvalitet.

Effektivitetskravene til et moderne landbrug stiger, derfor har vi specialiserede medarbejdere, som kun arbejder med landbrugsinstallationer.

Når vi udfører arbejdet, tages der nøje hensyn til eventuelle smittefarer og individuelle forhold, og samtidig gør vi hvad vi kan for at hjælpe med en bæredygtig løsning. 

LANDBRUG

Vi kan hjælpe med bl.a.:

Montering og fejlfinding på 

  • våd- og tørfoderanlæg
  • ventilationsanlæg
  • vandingsanlæg
  • malkeanlæg

Montering af

Højtryks køleanlæg

Montering og

opbygning

af elinstallation for tørringsanlæg

til korn, kartofler m.m.

Montering af

af komplet gyllealarm med mulighed for overvågning

Komplet levering af

automatisk korntransportstyringer

(PLC- og relæstyret)

automatisk korntransport-styringer

(PLC- og relæstyret)

Rådgivning og vejledning

indenfor energioptimering

Foderproduktion og mølleri

Vores landbrugselektrikere har stor erfaring med de fuldt automatiserede landbrugsproduktioner, hvor foderproduktionen bliver styret af avancerede computersystemer eller traditionelle PLC-styringer. 


Styretavler og kombinerede styre- og krafttavler er en af vores specialer

Styretavler en forudsætning for størstedelen af den automation, der findes.

Det styretekniske design er dynamisk, hvor der løbende kan justeres i anlæggets opbygning eller tilkobles nye funktionaliteter. Her er det en kæmpe fordel, at vi selv producerer styretavler samt, at vi tager højde for faktorer som effektbehov, kortslutningsniveau, spændingsfald, jording og udligningsforbindelser inden installationsarbejdet. 

Ventilationsanlæg

Vi har installeret mange anlæg til kylling- kvæg- og svinestalde og sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet.

Vi har bl.a. erfaring med styring, montering og fejlfinding af vægventiler, loft- og gulvudsugning, højtrykskøling og varmeventilation. 

Vi har installeret mange anlæg til kylling- kvæg- og svinestalde og sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet. Vi har bl.a. erfaring med styring, montering og fejlfinding af vægventiler, loft- og gulvudsugning, højtrykskøling og varmeventilation. 

Belysning

Når der skal vælges den rette belysning til landbruget, så handler det om kvaliteten. En god kvalitet har betydning for levetid, brugervenlighed, effektiviteten, arbejdsmiljøet og dyrenes velfærd. Vi står altid til rådighed med sparring om et bredt sortiment af LED-belysning.

Det har eksempelvis vist sig, at det er en god forretning for svineproducenter at skifte til LED-belysning, idet lyset er tændt mange af døgnets timer. Her har udskiftning til LED-løsning sparet en tredjedel af strømforbruget. 

Markvandingsanlæg

Vi har stor erfaring med projektering, dimensionering og fejlfinding ved markvandingsanlæg.

På både nye og eksisterende anlæg kan vi: 

Opsætte

GSM-styring

Lave simple styringer med softstarter og pressostater

Lave avancerede styringer med frekvensomformer og tryktransmitter

Opsætte styring via smartphone eller tablet.